تقویم آموزشی

جدول زیر مربوط به دوره های حضوری می باشد

عنوان کارگاه زمان   ارائه دهنده شهریه (تومان) وضعیت
شبکه و فیبر - شرکت فرخ نما -   مهندس لک - ثبت نام

تقویم آموزشی

نوشته شده توسط کارشناس آموزش ارتباطات و امنیت on . Posted in مباحث آموزشی

جدول زیر مربوط به دوره های آنلاین می باشد

عنوان کارگاه زمان   ارائه دهنده شهریه (تومان) وضعیت
شبکه و فیبر - شرکت فرخ نما -   مهندس لک - ثبت نام
Download Free Designs http://bigtheme.net/ Free Websites Templates